HAK MUHAMMED ALİ GELDİ DİLİME

Hak Muhammed Ali geldi dilime,
Mürvet günâhıma kalma yâ Ali,
Külli günâhımı aldım elime,
Mürvet günâhıma kalma yâ Ali.

Hatîce Fâtıma mihr-i mahabbet,
Yine senden olur kuluna rahmet.
İmam Hasan İmam Hüseyin mürvvet,
Mürvet günâhıma kalma yâ Ali.

İmam Zeynel Abidîn'e varalım,
İmamların dîvanına duralım.
Doksan bin erlere yüzler sürelim,
Mürvet günâhıma kalma kalma yâ Ali.

İmam Bâkır imamların serveri,
Ol İmâm Cafer'dir didemin nuru.
Dilerim çektirme ah ile zârı,
Mürvet günâhıma kalma yâ Ali.

Musa-yı Kazım'la, İmam Irıza,
Umarım inâyet edesin bize.
Günahım çok benim diyeyim size,
Mürvet günâhıma kalma ya Ali.

İmam Taki İmam Naki'dir virdim,
Onlara sığındım dayandım durdum.
Hasan-ül Asker'e yüzümü sürdüm,
Mürvet günâhıma kalma ya Ali.

Pir Sultan'ım, tamam oldu sözümüz,
Muhammed Mehdi'ye var niyâzımız.
On iki imâm'a bağlı özümüz,
Mürvet günâhıma kalma yâ Ali.

Pir Sultan Abdal

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı