GÖNÜL GEL KARARDAN AŞMA

Gönül gel karardan aşma,
Sözüm sana meveddettir.
Gafillen bacadan düşme,
Evvel kapı şeriattır.

Şeriattan edep öğren,
Al bu pendi belin bağlan.
İlmle üstad olur oğlan,
Kimi farz, kimi sünnettir.

Eğer bu sırra erersen,
Dolan kapıdan girersen.
Tarikat farzın sorarsan,
Yedi farz, üçü sünnettir.

Gelin girelim bu babı,
Açılsın aşkın kitabı.
Eğer anlarsan hesabı,
Andan sonra tarikattır.

Tarikat bir oddur yakar,
Kimi ham, kimi has çıkar.
Her aşık bir çakmak çakar,
Çırağın yakan üstatdır.

Tarikatta kamil olan,
İlmi ile amil olan,
Bu yolda mükemmerl olan,
Evvel mertebe hizmettir.

Hizmet erenler yoludur,
Cümle ilmin evvelidir.
Ahdimiz kalu beli'dir,
Bundan dönen kişi mattır.

Kend'özümüze gelelim,
Tarikat nedir bilelim.
Yoklukta sefil olalım,
İbtida yüz iradettir.

İbtida talip olunca,
Düşmana galip olunca,
Dört can bir kalıp olunca,
Menzili bi-nihayettir.

Hakikat genc-i nihandır,
Marifet gevher-i kandır,
Yedi yüz yetmiş mizandır,
Ötesi ilm-i hikmettir.

Mürebbisi Ali gerek,
Dört kapıda eli gerek,
Müsahibin hali gerek,
Zira Ali Muhammet'tir.

Pir Sultan der: Kalu beli,
Dedik ya Murtaza Ali.
Kim kadeh içer kim dolu,
Bu bize bir acep derttir.

Pir Sultan Abdal

Hiç yorum yok:


POPÜLER YAYINLAR


DOST SİTELER

Gitmek istediğiniz sitenin logosuna tıklayınız.Bu site için harcadığım emeği saygı duymak istiyorsanız, bu sitede verilen bilgileri kendi sitelerinizde kullanırken
adresini kaynak gösteriniz.

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı